Info


Hoe lees je de waarde van een condensator?

Bij de meeste condensatoren staat de waarde er makkelijk leesbaar opgedrukt. Dit is echter niet altijd het geval bij kleine condensatoren vanwege de beperkte ruimte die ter beschikking staat.
Deze kleine condensatoren zijn meestal voorzien van drie getallen en een letter en soms alleen van twee getallen. 
Als er slechts twee getallen op staan moet de waarde gelezen worden als picofarad. B.v.: 33 gedrukt op een kleine schijfcondensator moet gelezen worden als 33 pico farad oftewel 33 pf. 
Bij drie getallen werkt dit anders. 
Het eerste getal zijn de tientallen en het tweede getal de eenheden, het derde getal is de vermenigvuldigingsfactor oftewel het aantal nullen.
Zie hieronder:
3e getal
Vermenigvuldigingsfactor
0
1
1
10
2
100
3
1000
4
10 000
5
100 000
6
Niet gebruikt
7
Niet gebruikt
8
0,01
9
0,1

 

B.v.: Een condensator met de opdruk 102 is dus een 10 met 2 nullen dit is 1.000 pF of te wel 0,001 µF of ook wel 1 nf genoemd.

In de tabel hieronder nog wat meer voorbeelden.

 

Opdruk
Waarde
10
10 pF
 
 
100
100 pF
 
 
101
100 pF
 
 
102
1000 pF
1 nF
0,001 µF
103
10 000 pF
10 nF
0,01 µF
104
100 000 pF
100 nF
0,1 µF
105
1000 000 pF
1000 nF
1 µF

Soms staat er ook nog een letter aan het einde van de cijfercode. B.v. de opdruk 102K is een 1.000 pF condensator met +/-10 % tolerantie.

Letter
Tolerantie
D
+/- 0,5 pF
F
+/- 1 %
G
+/- 2 %
H
+/- 3 %
J
+/- 5 %
K
+/- 10 %
M
+/- 20 %
P
+ 100 %, - 0 %
Z
+ 80 %, - 20 %

Capacitor conversion chart

 

Een kaart of tabel die een eenvoudige vertaling maakt tussen micro-farads, μF; nanofarads, nF en picofarads, pF ,wordt hieronder gegeven. Dit helpt de verwarring te verminderen die kan optreden wanneer moet worden geswitched tussen de verschillende vermenigvuldigers van waarden.

 

CAPACITOR VALUE CONVERSION CHART 
PF TO NF, Μ TO NF, ETC . .
MICROFARADS (ΜF) NANOFARADS (NF) PICOFARADS (PF)
0.000001 0.001 
0.00001 0.01 10
0.0001 0.1 100
0.001 1 1000
0.01 10 10000
0.1 100  100000 
1 1000 1000000 
10 10000 10000000 
100 100000  100000000 

 

Deze condensatorconversietabel of condensatorconversietabel maakt een snelle en eenvoudige verwijzing mogelijk van de verschillende waarden die worden gegeven voor condensatoren en de conversie tussen picofarads, nanofarads en microfarads.

 

Populaire condensatorconversies

 

Er zijn een paar populaire manieren om condensatorwaarden te schrijven. Vaak kan bijvoorbeeld een keramische condensator worden gegeven als een waarde van 100 nF. Als het wordt gebruikt in circuits met elektrolytische condensatoren, is het vaak interessant om te beseffen dat dit 0,1μF is. Deze nuttige conversies kunnen helpen bij het ontwerpen, bouwen of onderhouden van circuits.

 

COMMON CAPACITOR CONVERSIONS
100pF = 0.1nF
1000pf = 1 nF
100nF = 0.1µF

Bij het ontwerpen van circuits of het op enigerlei wijze gebruiken van condensatoren, is het vaak handig om deze condensatorconversies in gedachten te houden als waardenovergang van picofarads naar nanofarads en vervolgens nanofarads naar microfarads.